vino maestro

(hiszp.) częściowo sfermentowany moszcz wzmacniany do około 17%, mocno aromatyczny, przypominający mistellę, zawierający 160–200 g/l cukru resztkowego; jest jednym z elementów kupażu malagi