vin de presse

(fr.) wino uzyskiwane po fermentacji z użyciem prasy winiarskiej, ciemne i taninowe, zawierające dużo suchego ekstraktu; najczęściej łączy się je z vin de goutte w zmiennej proporcji, średnio 10–15%, w zależności od decyzji winiarza; press wine; free run wine; pierwsze tłoczenie