villages

(fr.) określenie wskazujące na apelację podregionalną lub gminną; termin używany w niektórych obszarach winiarskich Francji identyfikujący szczególną część większej apelacji np. Côtes-du-Rhône villages, Anjou Villages, Macon Villages, Côtes de Nuits Villages, Beaujolais Villages, których jednostkowe powierzchnie wynoszą ok. 6 tys. ha w porównaniu z 22 tys. ha całego regionu Beaujolais