szok termiczny

stan wina wystawionego na działanie wysokiej temperatury; zwykle jest to wynik transportu lub składowania w zbyt wysokich temperaturach; często wino takie określa się mianem ugotowanego, jest ono wówczas płaskie o nieświeżym aromacie i smaku; choroba butelkowa