szczytowy moment

syn. apogeum; subiektywny szczyt dojrzałości wina znajdujący uznanie konsumenta