subiektywna ocena

ocena osobista, indywidualna, niemierzalna, mentalna; hedonistyczne