stabilne

wino bez osadu, z utrwalonymi cechami organoleptycznymi