spółdzielnia winiarska

przedsiębiorstwo winiarskie będące własnością grupy hodowców winorośli; w warunkach rozdrobnienia winnic często jest to jedyny sposób na wytwarzanie przyzwoitych, a często wysokiej klasy win