skończone

syn. passé; wino w stadium schyłkowym, bez przyszłości, które utraciło swe walory smakowe i bukiet