single-vineyard wine

(ang.) wino z pojedynczej winnicy