sflaczałe

mało fascynujące wino, któremu brak kwasowości i życia