service du vin

(fr.) ogół reguł rządzących porządkiem i warunkami prezentacji win na stole; podając do stołu, trzeba uwzględnić rodzaj posiłku, preferencje biesiadników, porządek podawania win zgodny z ich cechami organoleptycznymi, temperaturą, mocą, wiekiem itp.; należy pamiętać, by przestrzegać kilku reguł: wina lekkieowocowe podawać przed winami lepiej zbudowanymi, wina młode podawać przed winami dojrzałymi, wina białe przed czerwonymi, wina likierowe do deserów lub np. pleśniowych serów