select, selection

(ang.) niemająca formalnego znaczenia informacja na etykiecie, że wino zostało specjalnie wyselekcjonowane; jest to najczęściej zabieg marketingowy i niekoniecznie musi być zgodny z prawdą