śpiące

lub uśpione; praktycznie nieużywane dziś określenie wina zamkniętego