sommelier

(fr.) osoba odpowiedzialna za wina w piwnicy lub za dobór i serwowanie win oraz likierów w restauracji; w krajach o wysokiej kulturze winiarskiej zawód s. jest wysoko ceniony, zdobywany w szkołach hotelarskich, usankcjonowany odpowiednim dyplomem; s. w tych krajach jest odpowiedzialny za dobór win, ich zakup, utrzymywanie odpowiednich zapasów, w końcu za doradzanie klientowi odpowiednich trunków do posiłku