recorking

(ang.) dosyć ryzykowna operacja wymiany korków w starych winach wykonywana tylko przez najbardziej renomowanych handlarzy winem lub producentów; przedłuża czas życia wina w związku z osłabieniem jakości korków (z wiekiem – po około 20 latach – korki stają się mniej sprężyste i kruszeją); najbardziej spektakularną, okazjonalną wymianę korków przeprowadza się w winnicy Château Lafite Rothschild; procedura ta niesie jednak potencjalne ryzyko fałszowania wina