récoltant-manipulant

(fr.) skr. RM; właściciel winnicy, na ogół niewielkiej, sam wytwarzający wino ze swoich winogron; warto zwrócić na tych drobnych producentów uwagę (mimo że jest ich rzeczywiście wielu), ponieważ wśród nich zdarzają się artyści i pasjonaci, twórcy prawdziwych, a mało znanych rarytasów; niektórzy RM umieszczają dodatkowo pod nazwą firmy napis „propiétaire-récoltant”(produkujący wino wyłącznie z gron z własnej winnicy) (np. René Geoffroy, zwolennik starych i już rzadkich metod produkcji); RM może nabyć tylko 5% winogron z innych źródeł; wina RM cechuje własne małe terroir w odróżnieniu od win wytwarzanych przez negociant-manipulant (NM), które charakteryzuje zamierzona standaryzacja ich blendów; na uwagę zasługują tacy RM, jak np. Pierre Gimonnet, Egly-Ouriet, Larmandier-Bernier; RC