RD (region)

(port.) skr. od Região Demarcada; odpowiednik francuskiego AOC lub hiszpańskiego DO