QPR lub PQR

(ang.) skr. od quality-price ratio; (fr.) PQR;  wino o szczególnej jakości w stosunku do jego ceny