przytłumione, stłumione

określenie wina, w którym większość jego elementów, mimo że wyczuwalna, jest jak nierozkwitły kwiat lub ściszone radio