przelewanie

obciąg, jedna z metod klarowania wina; stabilizacja