porto lágrima

wzmianka na etykiecie porto, dotycząca win czerwonych lub białych, o zawartości cukru resztkowego wynoszącej 61–194 g/l; porto; słodkość porto; lagrima