poprawne

wino o niezbędnych cechach wynikających ze swego pochodzenia i typu, bez wielkich oczekiwań co do jego jakości, ale bez wad