piquette

(fr.) cienki, winny płyn powstały przez dodanie wody do wytłoczyn (namiastka wina)