ostryga, muszla ostrygi

aromat mineralny charakterystyczny dla niekórych białych win, np. chablis