odparowywanie (moszczu) przy ciśnieniu atmosferycznym

metoda koncentracji moszczu gronowego przez jego podgrzewanie w temperaturze 30–50°C i odparowywanie wody; bardziej nowoczesną metodą jest odparowywanie próżniowe