obojętne

lub oziębłe; wino powściągliwe, niemogące się rozwinąć, bez aromatu; także wino o niskiej zawartości alkoholu, słabej budowie i aromatach, pozbawiające złudzeń, że będzie lepsze