obcy smak

smak nieprawidłowy, niewynikający z choroby wina lub przypadków znanych i powtarzających się; często jest wynikiem złego składowania, przelewania lub transportu wina