niedyskretne

wina natychmiast ujawniające degustującemu swoją jakość lub wady