mis en bouteille dans la région de production

(fr.) określenie dotyczące win klasy AOC; oznacza, że wino rozlewano w apelacji bardziej ogólnej (generalnej, podregionalnej, gminnej)