mis en bouteille au domaine

(fr.) mniej więcej to samo co mis en bouteille au château, jednak jeszcze bardziej jednoznacznie wskazuje, że wino rozlewano w miejscu jego wytworzenia