madera 30-letnia

określenie zarezerwowane dla 30-letnich lub starszych mader, ale poniżej 40 lat; cechy organoleptyczne powinna mieć zgodne z typowymi dla jej wieku; etykieta może zawierać nazwę winorośli, z której wytworzono wino; madera; typy madery