MA

(fr.) skr. od Marque d’Acheteur lub Marque Auxiliare; określenie na etykiecie szampana wskazujące, że jego nazwa nie należy do producenta; termin ten występuje wówczas, gdy nabywca życzy sobie, by szampan nosił jego nazwę; dobrą rekomendację stanowi wówczas, jeśli klientem jest Maxim, jedna z najsłynniejszych restauracji paryskich: z pewnością trunek będzie zacny; jeśli jednak klientem jest wielki supermarket, należy zachować czujność; liczby następujące po literach (inicjałach) identyfikują producenta; negociant-manipulant; récoltant-manipulant; récoltant-coopérateur; coopéative-manipulante; buyer’s own brand