lewy brzeg

ogólna nazwa dla gmin położonych na lewym brzegu Girondy w Bordeaux (Médoc, Graves)