kontretykieta

fakultatywna, druga etykieta umieszczana po przeciwnej stronie etykiety głównej, zawierająca informacje komplementarne, np. historia wina, kategoria, jego cechy, przeznaczenie, sposób wytwarzania, temperatura konsumpcji itp. etykieta wina