klimat

zespół zjawisk meteorologicznych charakteryzujących określony obszar geograficzny; w rolnictwie, w tym w winiarstwie, k. warunkuje wybór uprawy i jej efektów; dojrzałość winogron szczególnie zależy od warunków klimatycznych; podstawowymi czynnikami klimatycznymi wpływającymi na przyszłe wino są: temperatura i jej amplitudy, nasłonecznienie, opady, mgły i wiatry; światło słoneczne działa bardziej skutecznie niż tylko samo ciepło na proces fotosyntezy oraz przebieg procesu dojrzewania; kolor