karta win

lista win będąca w dyspozycji restauracji, dokładnie, wiernie informująca klienta o apelacji, roczniku itp.; wszelkie wymyślone, fantastyczne, nieprawdziwe uwagi o winie świadczą o nieznajomości win lub o próbie oszukania klienta