IGT

(wł.) Indicazione Geografica Tipica; jedna z 4 kategorii ustanowionej przez rząd klasyfikacji win we Włoszech; w przybliżeniu jest odpowiednikiem francuskich vin de pays (IGP); do tej kategorii należy większość wysokiej klasy supertoskanów, jeśli nie uzyskały statusu wyższej apelacji; DO; DOC; DOCG