fermentacja wtórna

fermentacja alkoholowa, która może ponownie rozpocząć się w przypadku np. nieustabilizowanych win słodkich, zawierających sporo cukru resztkowego; jest spontaniczna i obecnie wyjątkowa; nie należy mylić jej z nazywaną także fermentacją wtórną, fermentacją jabłkowo-mlekową; pierwsze szampany to efekt naturalnej, wtórnej fermentacji w winach już zabutelkowanych