energiczne

określenie wina mocnego, żywego, pełnego ciała, z wigorem, o stanowczym smaku