dysk

określenie powierzchni wina w kieliszku; jego obserwacja (na białym tle) jest informacją o właściwościach wina, jego kolorze, wieku, odcieniach