deklasacja

zakaz używania na etykiecie określenia AOC, stosowany przez uprawnione instytucje winiarskie; d. jest obniżeniem klasy wina niespełniającego kryterium jakości do poziomu stołowego wina; może też być wynikiem nadprodukcji wina