degustacja zatwierdzająca

obligatoryjne procedury analityczne i degustacyjne win dla otrzymania certyfikatu uprawniającego określonej apelacji, np. AOC