degustacja trójkątna

degustacja, w której podaje się 2 wina w 3 kieliszkach; próba polega na ustaleniu, w których dwóch kieliszkach znajduje się to samo wino; analiza organoleptyczna