degustacja rozpoznawcza

lub identyfikująca, degustacja towarzyska, podczas której próbuje się zidentyfikować kraj, wino, apelację, rocznik, producenta