degustacja porównawcza

lub komparatywna, porównanie właściwości organoleptycznych kilku win z jedną lub kilkoma cechami wspólnymi, np. rocznik, producent, apelacja, wiek, odmiana