dąb francuski

Francję porasta 4,5 mln ha lasów dębowych, które stanowią 30–40% powierzchni dębu szypułkowego i dębu bezszypułkowego w Europie, jest zatem największym producentem dębiny w Europie i drugim na świecie po Stanach Zjednoczonych; dąb amerykański