cru paysan

(fr.) paysan oznacza „chłopskie”; nieużywana już dziś klasa win bordoskich o randze niższej niż cru artisan; wzmianka bez znaczenia, w 1855 r. wykorzystana dla odróżnienia statusu winnicy (szlachecka – noble, mieszczańska – bourgeois, rzemieślnicza – artisan, chłopska – paysan); klasyfikacja win bordoskich z 1855 r.