cięcie szablą

(fr.) otwarcie butelki szampana szablą lub długim nożem; zwyczaj pochodzi z czasów upadku Napoleona I, kiedy oddziały carskie okupowały Szampanię: oficerowie carscy, szczególnie z regimentów kozackich, często schodzili do szampańskich piwnic, by uraczyć się szampanem, tam, zamiast trudzić się otwieraniem butelek, po prostu odcinali szyjki szablą; zwyczaj przejęty przez francuskich husarów; pojęcie łatwe do wyjaśnienia, ale trudne technicznie i dość niebezpieczne w wykonaniu; ciąć należy bardzo zmrożoną butelkę szampana, uderzając szablą lub długim nożem pod koloratkę