chore wino

rzadko obecnie używane, antropomorficzne określenie wadliwego wina, zachmurzonego lub o dziwnym zapachu